Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

13:33
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle
— Kult - Nie dorosłem do swych lat (via syf-ulic)
Reposted bytantalumlekkaprzesada
13:23
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
13:13
4140 89e3
Reposted bytantalumsztukamatorka
13:12
4141 c495 500
Reposted bydyssymulacja dyssymulacja
13:09
4142 25f3 500
Reposted byoliviapalitoabsolutivpralinarotflmousselinejankantylekkaprzesadanieobecnosc
13:09
4143 fcea
Reposted byantonimlekkaprzesada
13:08
4144 c061
Reposted byjanealicejonesinsanedreamernothingiseverythingRekrut-Kszyderaiga-xvlmcawesomeSsomethingmunk
13:08
4145 986a
Reposted byslowostworpannakieskashkash

August 09 2017

19:03
6246 d5ba
Reposted byantonim antonim
19:02
6247 8639
Reposted bytantalum tantalum
19:01
6248 ab68 500
19:00
6249 646e
Reposted bylekkaprzesadamoglismywszystko
18:59
6250 9076 500
18:59
6251 fb00 500
Reposted bywhiten0isebluejane
18:58
6252 f1cc
18:58
6253 7c7d 500
Reposted bywhiten0iseorientalnazupaHoHodyssymulacja
18:58
6254 e65d 500
Reposted bykaiszaCarridwensentymentalnanostalgiaaniolaMeeresbrautgoraca-czekoladacomatosegirlbadassfromhellcavebearfabuleuxdesperateeeCannonballtbtfedarcy
18:55
6255 bfeb 500
18:55
6256 61b8 500
12:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl